Privacybeleid

Abbi Insights hecht veel waarde aan privacy en verzamelt haar data en inzichten altijd na uitdrukkelijke toestemming van de respondent. Abbi Insights werkt volledig in lijn met de GDPR richtlijnen.

Privacybeleid van Abbi Insights B.V.

Artikel 1. Wie is Abbi Insights en wat doet Abbi Insights?

Abbi insights (Abbi) is een jong bedrijf dat premium dienstverlening biedt op basis van zelf ontwikkelde software waarmee Abbi klanten helpt met onderzoeks-, klantfeedback, klantactivatie en klantcontact/klantenservice vraagstukken. Abbi doet dit door op het juiste moment met de juiste inhoud de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen en maakt daarbij gebruik van alle mogelijkheden die mobiele conversational technologie te bieden heeft. Abbi maakt deze chatgesprekken persoonlijk, relevant en actiegericht met integratie van zowel data uit bestaande klantsystemen als third party software, zoals betaaloplossingen en een customer data platform. Dit maakt Abbi een slimme, vernieuwende voorloper op het gebied van ‘conversational commerce’, een manier om effectief klantinzichten te verzamelen, klantenservice te optimaliseren, je doelgroep te activeren en conversie te verhogen.

Met deze privacy statement informeert Abbi Insights op welke wijze zij persoonsgegevens verwerkt. Abbi doet dat op drie manieren:

 1. Abbi Insights als Verwerkingsverantwoordelijke, denk bijvoorbeeld aan eigen onderzoeken die worden uitgevoerd. Maar ook aan persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, de lezers van haar nieuwsbrief en de bezoekers van haar website.
 2. Als Verwerker, waarbij Abbi Insights onderzoeken, klantactivatie- en klantenservicedialogen uitvoert in opdracht van een organisatie. Bij dit type dienstverlening is het privacy statement van de opdrachtgevende organisatie van toepassing.
 3. Daarnaast kan Abbi Insights Verwerker zijn door het aanbieden van software en hosting van Abbi software. In deze gevallen is het de organisatie zelf die gebruikt maakt van de software en hosting. Deze organisatie dient zorg te dragen voor een eigen privacy statement.

Wanneer je dus een vraag hebt over de bescherming van persoonsgegevens door Abbi Insights is het noodzakelijk vast te stellen of Abbi Insights een Verwerkingsverantwoordelijke is.

Abbi Insights neemt bij het uitvoeren van haar activiteiten de zelfregulering in acht van de ESOMAR en van de MOA. Dit privacy statement is van toepassing voor het verwerken van persoonsgegevens via de website, (web)apps en andere mobiele (rand)apparatuur.

 

Artikel 2. Abbi Insights als Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke Abbi Insights BV, gevestigd AV Huis, Triple O Campus, Reduitlaan 27, 4814 DC BREDA, Nederland, telefoon +31 76 201 3100. Wil je contact met Abbi Insights ook als Verwerker dan kunt je tevens terecht op hetzelfde adres.

Abbi Insights heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Je kunt Koen Tuerlings bereiken via koen.tuerlings@abbi-insights.com.

 

Artikel 3. Doeleinden en rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens

Abbi Insights verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën van personen:

 1. Klanten;
 2. Respondenten Abbi Insights onderzoek, vanaf 12 jaar;
 3. Ontvangers (digitale) nieuwsbrief;
 4. Bezoekers website.

Op basis van een overeenkomst:

 • Klanten waarvoor Abbi Insights onderzoeken, klantactivatieprojecten en/of klantenserviceprojecten uitvoert en/of klanten die andere diensten afnemen van Abbi Insights;
 • Respondenten onderdeel van een Abbi Insights Panel.

Op basis van het gerechtvaardigd belang te weten relatiebeheer en om informatie te krijgen over de effectiviteit en bereikbaarheid van de website:

 • Ontvangers van een (digitale) nieuwsbrief;
 • Bezoekers website mits dit geen of geringe gevolg heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene om informatie te krijgen over die kwaliteit of effectiviteit van de dienstverlening via de website.

Op basis van toestemming:

 • Bezoekers website waarbij door cookie technologie informatie wordt verzameld;
 • Respondenten die deelnemen aan eigen Abbi Insights onderzoek en uit te nodigen voor (vervolg)onderzoeken.

 

Artikel 4. Respondenten

Respondenten nemen deel op basis van vrijwilligheid aan (statistisch) onderzoek. Bij het analyseren van onderzoeksresultaten kunnen profileringstechnieken worden gebruikt. Echter de rapportages zijn altijd anoniem, tenzij de respondent toestemming heeft gegeven om zijn/haar gegevens identificeerbaar op te nemen in de rapportage.

 

Artikel 5. De ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Abbi Insights publiceert haar eigen onderzoeken anoniem, tenzij de betrokkenen toestemming heeft gegeven om in de rapportage zijn/haar gegevens op te nemen. Gegevens worden verder verstrekt voor zover dat noodzakelijk is voor de normale administratieve processen binnen Abbi Insights, waaronder begrepen accountantscontrole of klachtafhandeling.

 

Artikel 6. Bewaartermijn

Abbi Insights bewaart de gegevens van overeenkomsten altijd voor een periode van zeven jaar om te kunnen voldoen aan wettelijk bewaartermijnen. Wanneer het niet meer noodzakelijk is voor de overige doelstellingen om persoonsgegevens te bewaren, worden deze verwijderd.

 

Artikel 7. Gebruik van cookies

Abbi Insights maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen of in de sessie van jouw browser staat. Sommige cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst, bijvoorbeeld cookies die nodig zijn voor een dienst die je aan Abbi Insights vraagt. Voor cookies waarvoor toestemming nodig is, zal Abbi Insights altijd toestemming vragen.

 

Artikel 8. Recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, maken van bezwaar, recht op gegevensoverdracht, intrekken toestemming

Eenieder over wie Abbi Insights als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht, waardoor je de gegevens die Abbi Insights verwerkt op grond van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Wilt je jouw gegevens bij Abbi Insights in het geheel laten verwijderen dan is dat mogelijk vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Daarnaast heb je het recht om jouw gegevens tegen verder (commercieel) gebruik te blokkeren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Wilt u uw gegevens verder blokkeren bij Abbi Insights, stuur dan een e-mail ovv ‘blokkeren’ info@abbi-insights.com.

Indien verwerking is gebaseerd op toestemming dan wijzen wij jou op de mogelijkheid om de toestemming in te trekken.

 

Artikel 9. Abbi Insights, andere websites en social media

Bij het downloaden van e-books op de website van Abbi, stem je automatisch in met het ontvangen van de Abbi nieuwsbrief (maximaal 1x per maand). In elke Abbi nieuwsbrief is een uitschrijflink opgenomen.

Op de websites van Abbi Insights kun je links naar andere websites aantreffen. Abbi Insights kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Abbi Insights is ook niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer je bedrijfspagina's van Abbi Insights bezoekt op social media-websites zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc. of andere inhoud gebruikt buiten onze website of domein. Het privacybeleid en -verklaringen van genoemde websites is daarop van toepassing en we adviseren je daarvan kennis te nemen indien je gelinkte websites en social media-websites bezoekt.

 

Artikel 10. Abbi Insights als Verwerker

Het vorenstaande is van toepassing wanneer Abbi Insights zelf, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt. Echter kunnen bedrijven ook zelf met de tools van Abbi Insights gegevens verwerken. Abbi Insights zal dan haar opdrachtgever ondersteunen. Het is dan aan haar opdrachtgever om te zorgen voor voorwaarden (privacy statement) waaronder de persoonsgegevens worden verwerkt, immers de opdrachtgever is de Verwerkingsverantwoordelijke en Abbi Insights is de Verwerker. Het privacy statement van Abbi Insights is dan niet van toepassing. In plaats daarvan heeft de opdrachtgever een eigen privacy statement.

 

Artikel 11. Vragen en klachten

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over het privacy statement van Abbi Insights of een klacht over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, dan kun je deze richten aan support@abbi-insights.com.

 

Artikel 12. Wijzigingen

Abbi Insights behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Abbi Insights een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Abbi Insights jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in nieuwsbrieven.

 

Breda, 20 Januari 2022

 

Contact

Abbi Insights BV

Reduitlaan 27

4814 DC Breda

 

tel: +31 (0)76 2013100

www.abbi-insights.com

info@abbi-insights.com

 

BTW: 858933214B01

Kamer van Koophandel: 71994033