Klantenservice software die data voor je laat spreken

Automatiseer klantgesprekken met onze mobiele chatoplossing. Verras klanten met een klantenservice die daadwerkelijk klantvragen oplost. 

Onze proactieve klantenservice software helpt je om:

 • klanttevredenheid te maximaliseren. Beantwoord klantvragen, los klantproblemen op in één gesprek en verhoog de first time right score
 • klantloyaliteit te verhogen. Échte verbinding met jouw doelgroep komt tot stand door gepersonaliseerd contact wanneer, waar en hoe jóuw klanten dat willen
 • kosten te verlagen. Automatiseer terugkerende klantvragen door straight through processing. Dit bespaart je tot 4 euro per klantgesprek
 • omzet te verhogen. Creëer commerciële kansen bij elk contactmoment. Bied een proactieve service voor bestellingen plaatsen, betalingen initiëren en afronden
 • snel op te schalen. Schaal jouw klantenservice snel op, óók in tijden van een krappe arbeidsmarkt
Ik wil meer weten!

Oude Stijl Klantenservice Software

Abbi Stijl Klantenservice Software

... en ervaar nu de chat Abbi style!

Data-integratie is de succesfactor voor proactief automatisch klantcontact

Data uit CRM / ERP

Relevante data wordt opgehaald uit jouw CRM / ERP systeem.

Relevante chat

Data wordt slim in de Abbi-chats ingezet, zodat de chats relevant zijn en aansluiten op de behoeften van de klant.

Verrijking ERP / CRM

De klantenservice software stuurt waardevolle klantgegevens uit de chats automatisch terug naar het CRM / ERP systeem.

Succesvolle klantervaringen

De klantenservice software voert een persoonlijk chatgesprek op maat en handelt de klantvraag succesvol af met hulp van data-integratie.

Verschillen met andere klantenservice software aanbieders

Abbi's klantservice software:

 • vereist geen technische kennis. Wij leveren een volledige ingerichte en geïntegreerde software die direct werkt! Bij andere aanbieders koop je vaak een basisplatform dat technische kennis vereist
 • lost proactief klantvragen op. Andere aanbieders richten zich vaak op het reactief beantwoorden van vragen: de klantenservice software komt pas in actie als een klant een vraag stelt
 • handelt volledig zelfstandig klantvragen af. Dit leidt tot een significante reductie in calls, e-mails en live chats. In tegenstelling tot traditionele software loopt onze klantenservice software nooit vast en schakelt niet door naar een medewerker
Vertel mij meer

Abbi's klantenservice software geeft hen tevreden klanten

Kies voor proactieve klantenservice software en lagere kosten

Door het slim gebruik van data kan de klantenservice software zelf het initiatief nemen om met klanten in gesprek te gaan. Op deze manier kan de klantenservice software klanten nauwer betrekken en betekenisvolle digitale klantervaringen bieden. Een voorbeeld is het verlenging van de seizoenskaarten bij een voetbalclub. Onze klantenservice software neemt deze routinematige handeling over door op het juiste moment proactief een chatgesprek aan te gaan met de supporter en hen de gelegenheid te geven om het abonnement te verlengen. Op deze manier verlaag je de druk op de klantenservice en garanderen wij jou hogere conversies. 

Ja! Neem contact met mij op

Blogs: klantenservice software en chatbot technologie

Wat maakt Abbi's klantenservice software uniek?

 • Wat is klantenservice software?

Klantenservice software wordt ook wel customer support software of customer service software genoemd. Een andere veelgebruikte term is call center software. De termen kunnen door elkaar gebruikt worden, in principe betekenen ze hetzelfde.  

 • Wat maakt Abbi's klantenservice software uniek?

De klantenservice software van Abbi is gebaseerd is op een rule based chatbot. Een rule based chatbot werkt op basis van vaste patronen. Deze vaste patronen kunnen vooraf bepaalde vaste doelen realiseren, zoals het inplannen van een afspraak of het afhandelen van een transactie. Dit biedt onze klantenservice software vele voordelen. 

Zo is de software voor klantenservices zeer doelgericht. Abbi's klantenservice software herkent een klantvraag, neemt het gesprek automatisch over en rond het gesprek volgens het vaste patroon af. Door haar vaste patronen en scripts is het zeer betrouwbaar en is precies te voorspellen welke customer experience (CX) de klantenservice software levert. Deze betrouwbaarheid resulteert in het vrijwel 100% succesvol afhandelen van een specifieke klantvraag. Vooral veelvoorkomende klantvragen kunnen eenvoudig geautomatiseerd worden door Abbi's klantenservice software, waardoor de call reductie significant verlaagd wordt. Andere voordelen van onze klantenservice software zijn dat:

 1. ze sneller te trainen zijn dan AI chatbots (en dus goedkoper zijn)
 2. er ook media (foto's, video's etc.) aan de chats toegevoegd kunnen worden
 3. ze eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan een CRM/ERP systemen. Hierdoor kunnen gepersonaliseerde gesprekken plaatsvinden, maar kan ook klantdata verrijkt worden
 4. dialogen ook vanuit complexe routings persoonlijk en relevant kunnen worden gemaakt

Ondanks dat onze klantenservice software minder flexibel is (de software werkt immers op basis van vooraf vastgestelde patronen), geven organisaties aan dat het flexibel genoeg is om tot een significante call reductie te leiden. In het uitzonderlijke geval dat onze klantenservice software niet flexibel genoeg is, kan het getraind worden voor meer flexibiliteit.  

 • De klantenservice software die daadwerkelijk dingen voor elkaar krijgt

Onze klantenservice software onderscheidt zich doordat het startpunt voor een dialoog met (potentiële) klanten altijd een specifiek event is. Er gebeurt iets in de relatie met de klant, waar we relevant en met alle beschikbare kennis in CRM en ERP systemen, op in willen gaan spelen. Met als doel om daadwerkelijk wat voor elkaar te krijgen voor de klant, van het doorgeven van wijzigingen tot het uitvoeren van betalingen.

De Abbi klantenservice software gaat dus door waar andere software tools stoppen of doorverbinden. We helpen vanuit een event een geautomatiseerde intelligente persoonlijke dialoog te voeren. We maken hiervoor gebruik van directe respons en reeds opgeslagen klantgegevens. Daarmee is onze klantenservice software gericht op de oplossing van klantvragen en zelfs het afhandelen van transacties.  

Op deze manier helpt onze klantenservice software organisaties niet alleen om de binding met hun publiek te versterken vanuit een geweldige klantbeleving, maar ook om kosten te besparen. Het doorverwijzen vanuit klantenservice software naar een persoonlijke chat of telefonische klantenservice is immers kostbaar. Onze klantenservice software oplossing kan tot significante call reductie leiden. De terugverdientijd van een datagedreven, event-automated chatbot op één enkel proces is daarmee al snel korter dan een jaar!    

 • Proactieve klantenservice software

Onze klantenservice software gaat bovendien een stapje verder dan andere klantenservice software. Onze software voor klantenservice biedt de mogelijkheid om proactief ingezet te worden. Als organisatie wil je eigenlijk voorkómen dat jouw klanten het contact center moeten benaderen. Door het slim gebruik van data kunnen de chats proactief geactiveerd worden om het gesprek met de klant aan te gaan.

Een voorbeeld: de klantenservice software stuurt energieklanten die fors moeten bijbetalen een waarschuwing mét de mogelijkheid om betalingen te spreiden of uit te stellen. Een proactieve chatsessie met de klant wordt opgestart. In deze chat wordt de klant geïnformeerd en kan de klant direct de gewenste betaalmogelijkheid kiezen. In één chatsessie wordt dit door de klantenservice software afgehandeld. Hiermee wordt een optimale klantbeleving gegarandeerd en voorkómt het klantvragen richting het callcenter. 

Nog een voorbeeld: het verlengen van de jaarlijkse seizoenkaart voetbal. Het verlengen van de seizoenkaart is een routinematige handeling: ieder jaar vindt een contactmoment met de voetbalsupporter plaats. Onze software voor klantenservice neemt deze routinematige handeling over door op het juiste moment proactief een chatgesprek aan te gaan met de supporter. Om de betrokkenheid te vergroten, start onze klantenservice software een vlotte chat uit naam van dé topspeler van de club. De Abbi klantenservice software zorgt dat alle bekende gegevens van de supporter worden benut in het gesprek, wat zorgt voor een moeiteloze dialoog tussen mens en machine. Deze verrassende manier van benaderen leidt tot échte verbinding met supporters. Daarnaast creëer je een commerciële kans met het verlengen van de seizoenkaart. Deze kans kan ook binnen hetzelfde chatgesprek worden omgezet in een direct afhandeling van de betaling.

Naast deze voorbeelden kan voor allerlei klantsituaties proactief klantcontact worden gezocht en kunnen specifieke doelen worden afgehandeld. Dit voorkomt reactief klantcontact en zorgt ervoor dat de klantenservice minder vaak belast wordt.

Vraag jouw gratis demo aan

Overige oplossingen naast klantenservice software

Hieronder vind je de oplossingen die wij bieden naast klantenservice software:

Of lees meer over onze chatbot die perfect Nederlands spreekt

Welke dialogen zijn voor jouw organisatie van toepassing? 

Bespreek de mogelijkheden