De inwoner aan het woord bij Werkplein Hart van West-Brabant.

Het Werkplein wil zichzelf continu verbeteren en luistert naar haar inwoners. Abbi werd door het Werkplein ingeschakeld om via een chat de dialoog met de inwoners aan te gaan over hun dienstverlening.

Als je inkomen niet toereikend is of werken niet vanzelfsprekend, kunnen inwoners van West-Brabant aankloppen bij het Werkplein Hart van West-Brabant. Hier kunnen zij een bijstandsuitkering aanvragen of andere financiële hulp. Daarnaast biedt het Werkplein ondersteuning op weg naar werk: van opleidingen tot contact met werkgevers en van vrijwilligerswerk tot beschut werk. Het Werkplein biedt allerlei diensten aan. Ook aan ondernemende inwoners. 

Het Werkplein wil zichzelf continu verbeteren en luistert naar haar inwoners. Wat vinden zij van hun dienstverlening? Wat doet het Werkplein goed en wat kan beter? Abbi werd door het Werkplein ingeschakeld om via een chat de dialoog aan te gaan met inwoners over deze onderwerpen.

In een eerste chatdialoog werd onder andere het gesprek aangegaan over de deskundigheid van het Werkplein, of de diensten aansloten bij de wensen van de inwoners en de bereikbaarheid van het Werkplein. 

Uit deze meting kwam een aantal zaken naar voren waarvan inwoners aangaven dat deze beter konden. Daar is Abbi vervolgens in een tweede chatgesprek dieper op ingegaan, zodat het Werkplein direct duidelijke inzichten kreeg, niet alleen over wat er verbetert moet worden, maar ook hoe.

Als bonus konden we inwoners de chat ook nog wijzen op verschillende relevante zaken. Het Werkplein wilde het digitaal contact formulier meer onder de aandacht brengen. Daarom gaven we aan het einde van de chat aan dat als inwoners nog vragen of opmerkingen hadden voor het Werkplein, zij dit digitaal konden doorgeven, uiteraard met een link naar dit formulier erbij. 

Zo combineert Abbi onderzoek met slimme klantactivatie.