Survey onderzoek is niet dood, maar moet wél opnieuw worden uitgevonden

15-09-2022 10:10

Survey onderzoek is een belangrijke tool om in verbinding te blijven met jouw doelgroep. De respons hierop loopt echter dramatisch terug, zeker onder jongeren. Traditionele surveys lijken niet meer te stroken met de huidige tijdgeest. Zo zijn de vragenlijsten vaak te lang, te saai en slecht getimed. Is er nog hoop voor survey onderzoek?

Directe feedback vanuit surveys is belangrijk voor organisaties om de binding met de doelgroep te versterken. Door sterk dalende responses wordt het verzamelen van betrouwbare informatie via deze weg echter steeds lastiger. Hoe kunnen die dalende responses worden verklaard?  

Een deel van het probleem is dat respondenten vaak niet of veel te laat geïnformeerd worden over wat er met de opgehaalde feedback wordt gedaan. Hierdoor verdwijnt de motivatie van respondenten en daarmee ook de kwaliteit van de data. Daarnaast wekken traditionele onderzoeksmethoden vaak irritatie op. Survey onderzoek is vaak saai, niet relevant voor de respondent en duurt te lang. Ook laat de timing van het versturen van traditionele vragenlijsten vaak te wensen over.

Is survey onderzoek dan dood? Wij denken van niet! Maar het moet wel grondig worden aangepast. Het is volstrekt kansloos om Millenials en GenZ met een emaillink te benaderen voor een survey van 15 minuten. Jouw doelgroep is tegenwoordig 24/7 connected met hun mobiel en dat biedt nieuwe mogelijkheden!

Toekomstbestendig onderzoek: automatische chat survey

Toekomstbestendige surveys worden via de mobiele telefoon afgenomen op momenten en locaties die ertoe doen. Daarnaast moeten surveys sneller, makkelijker én leuker worden voor de respondent. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?  

Een automatische chat survey leent zich hier enorm goed voor. Een chat survey is een kort onderzoek dat meestal via de mobiele telefoon wordt verstuurd en laagdrempelig en krachtig is! De cijfers liegen er ook niet om. Maar liefst 93% van alle mensen geeft de voorkeur aan chatsurveys boven traditionele onderzoekstools (GRIT Trend Report).  

Hoe werkt zo'n automatische chat survey?

Een voorbeeld. Een respondent krijgt met toestemming een bericht via SMS of Whatsapp (of ander medium wat de respondent aanspreekt) op een logisch getimed moment. Met het openen van de link in het bericht wordt een aantal korte chatvragen geactiveerd, waarmee snel, effectief en laagdrempelig feedback wordt verzameld. Resultaten worden vervolgens real time beschikbaar gesteld aan de respondent en de feedback wordt direct persoonlijk opgevolgd met relevante communicatie. Zo geef je de respondent het gevoel dat zijn of haar mening er écht toe doet, kun je de response percentages verhogen én de binding met jouw doelgroep vergroten.

Wil jij meer weten over klantonderzoek met mobiele chat surveys?  

Bekijk de diverse mogelijkheden die Abbi biedt.

Marco Wolters - Managing partner / Founder Abbi - Marco.wolters@abbi-insights.com