Chatonderzoek seniorenorganisatie KBO-PCOB: zorg voor ouderen laat veel te wensen over

11-04-2023 12:56

Seniorenorganisatie Unie KBO-PCOB onderzocht het sentiment onder ouderen over de zorg in Nederland. Blijft goede zorg nog wel beschikbaar nu er meer ouderen zijn en minder zorgpersoneel is? Abbi's automatische chatdialogen werden ingezet om snelle en hoge responses te behalen. De inhoudelijk resultaten van het onderzoek zijn stuitend te noemen.

Het onderzoek van Unie KBO-PCOB en Abbi werd verricht onder de leden van het Nationaal Seniorenpanel. Dit is een groep van bijna 2.000 representatieve senioren met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar. De senioren die antwoordden, klinken ongerust en niet goed voorbereid. We delen de belangrijkste inzichten uit het onderzoek.  

Zorgen over de zorgverlening in Nederland

  • Maar liefst 86% van de senioren uit het onderzoek maakt zich zorgen over de zorg in de toekomst.
  • Maar liefst 1 op de 3 senioren vindt de zorg in Nederland helemaal niet goed geregeld.
  • 20% van de senioren had afgelopen jaar wel zorg nodig, maar kreeg deze niet of onvoldoende.

Gebrek aan voorbereiding op toekomstige zorgbehoeften

  • Ruim 53% van alle senioren die nu nog geen hulp nodig hebben, heeft niets geregeld voor het geval ze iets gaan mankeren.
  • In het scenario dat ze door een ongeval 24-uurszorg nodig hebben maar op een wachtlijst komen te staan, weet zelfs 60% niet hoe ze deze situatie moeten opvangen tot er plek is.
  • 25% van de senioren weet dat hun huidige woning niet geschikt is om oud in te worden.

Bereidheid om anderen te helpen

Gelukkig kwamen er ook positieve aspecten in het onderzoek naar voren. De bereidheid van 65-plussers om anderen te helpen blijkt groot te zijn:  

  • 88% is bereid om naasten te helpen met de boodschappen, schoonmaken of koken.
  • 74% wil een ander helpen bij administratieve taken.

Opmerkelijk, maar ook logisch, is dat de bereidheid om mantelzorg te bieden afneemt naarmate de relatie met de persoon minder hecht is.  

  • Zo is 73% bereid om iemand te helpen met aankleden of persoonlijke verzorging als het echt nodig is. Maar deze bereidheid is meestal beperkt tot de partner en (klein)kinderen. Voor ouders, broers en zussen of een goede vriend neemt de bereidheid al direct flink af.

Tot slot 

De zorg in Nederland staat onder druk staat. Vele ouderen maken zich zorgen over de toegankelijkheid van de zorg op latere leeftijd. Ouderen zijn bovendien niet goed voorbereid op toekomstige zorgvragen. Het wordt langzaam duidelijk dat we veel meer voor elkaar zullen moeten zorgen. Laten we hiervoor beter samenwerken om ervoor te zorgen dat we de beste zorg kunnen blijven bieden aan iedereen die het nodig heeft. 

Reactie KBO-PCOB Directeur Ingrid Rep: “Wij zijn geschrokken van de uitkomsten van dit onderzoek. Veel senioren zijn totaal nog niet voorbereid op de situatie waarin ze op latere leeftijd (wellicht tijdelijk) informele zorg nodig hebben omdat er onvoldoende professionele zorg beschikbaar is. Deze situatie is onacceptabel en daar zal dus snel actie op moeten worden genomen.”
 
Onderzoek doen onder Het Nationaal Seniorenpanel?

Kijk hier voor meer informatie over Het Nationaal Seniorenpanel