Privacy beleid

abbi insights hecht veel waarde aan privacy en verzamelt haar data en inzichten altijd na uitdrukkelijke toestemming van de respondent. abbi insights werkt volledig in lijn met de GDPR richtlijnen.

Privacyverklaring

November 2018

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de onderzoeks- en mobiele activatie activiteiten van abbi insights BV binnen de abbi insights communities en/of op ad hoc onderzoek onder eenmalige respondenten. Deze Privacy Verklaring beschrijft hoe abbi de persoonsgegevens die u via de abbi insights app of webapplicatie verstrekt, verzamelt en gebruikt.

Belofte

abbi genereert inzichten via mobiel chat onderzoek in opdracht van haar klanten. Ons doel is om data(-analyse) en inzichten van zeer hoge kwaliteit te leveren aan klanten. Hierbij nemen wij uw privacy, en dus het gebruik van uw persoonlijke gegevens, uiterst serieus.
Alle door u verstrekte persoonsgegevens behandelen wij vertrouwelijk en in overeenstemming met deze Privacy Verklaring. Als u deelneemt aan onderzoeken in de abbi insights research community app of op continue basis deelneemt in een research community vanuit de abbi webchat applicatie, dan stemt u in met het opslaan en de verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze Privacy Verklaring.

Normen & Gedragscodes

abbi conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat u te allen tijde uw gegevens mag aanpassen, uw dossier kunt inzien of zelfs laten vernietigen. Het door abbi, van u, opgebouwde profiel kan steeds op uw verzoek worden verwijderd. Dergelijke verzoeken worden door abbi uiterlijk binnen een maand afgehandeld.

Persoonlijke gegevens van de abbi insights respondenten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. abbi gebruikt persoonsgegevens enkel voor onderzoeksdoeleinden en gebruikt deze nooit voor marketing- of verkoopactiviteiten. De opdrachtgever van abbi kan dit vanuit de privately branded research community waaraan u zich heeft verbonden wel doen, mits u hiervoor aan de opdrachtgever van abbi expliciete toestemming heeft gegeven. Uw beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden ook nooit door abbi aan derden afgestaan voor directe marketing- en verkoopactiviteiten.

Verzameling persoonsgegevens

Uw deelname aan een community en onderzoeken is altijd volledig vrijwillig. U bent op geen enkele wijze verplicht ons informatie te verstrekken. U verbindt zich in een (private) onderzoekscommunity aan de klant van abbi, waarbij abbi de rol van dataverwerker vervult en de klant de datacontroller is.

abbi houdt zich het recht voor om de persoonsgegevens en de door u verstrekte informatie na uw opzegging te bewaren, tenzij u expliciet aangeeft dat deze dienen te worden verwijderd. Ook hier uiteraard met inachtneming van de geldende termijnen in de privacywetgeving.

Doeleinden gegevensverwerking

Tijdens en na de registratie in onze community vragen wij u altijd om verschillende persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens slaan wij op in onze database. Uw naam, mobiele nummer en emailgegevens vragen wij om u bij ons te registreren. Deze gegevens gebruiken wij om u via de email en/of mobiele berichten te benaderen voor chatonderzoeken en/of om u in naam en in opdracht van de opdrachtgever van de community te benaderen met persoonlijke berichten, mits u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Andere gegevens verzamelen we tevens om u voor relevante (vervolg)onderzoeken uit te nodigen. Ze worden ook ingezet om de onderzoeksuitkomsten beter te kunnen duiden in analyses en rapportages. abbi zal de resultaten van onderzoeken, met binnen redelijke grenzen te verwachten inspanning, zoveel mogelijk in geanonimiseerde vorm en op geaggregeerd niveau verstrekken aan haar klanten.

Veiligheid

abbi neemt maatregelen om te verzekeren dat al uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Dit gebeurt in de database van CM: CM Data. Wij doen dit via passende technische, administratieve en fysieke veiligheidsrichtlijnen. Zo is de toegang tot persoonsgegevens gelimiteerd en zijn de websites (waar u persoonsgegevens deelt) beveiligd. abbi houdt toezicht op en evalueert haar privacybeschermingsmiddelen regelmatig, met als doel deze continu voor onze community leden te verbeteren. Ondanks het voorgaande zijn transmissies via het internet en/of een mobiel netwerk nooit honderd procent (100%) veilig en kan abbi dus nooit volledige garantie geven voor de veiligheid van transmissies.

Toestemming en inzage

Door het accepteren van de deelnamevoorwaarden van de abbi insights community verklaart u expliciet akkoord te gaan met het privacy beleid van abbi en met de behandeling en de verzameling van de gegevens die u betreffen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens (of die van anderen, als u de wettelijk vertegenwoordiger bent) in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen. U kunt hiertoe contact met abbi opnemen via de contactgegevens in deze privacyverklaring. Wij zullen binnen 30 dagen antwoord geven op uw vraag.

Wijzigingen

De deelnamevoorwaarden aan een research community kunnen op elk moment door abbi insights worden gewijzigd. De wijzigingen zullen via de app of de webapplicatie met u worden gecommuniceerd. Als u het niet eens bent met een wijziging staat het u vrij uw deelname te beƫindigen. Blijft u na een wijziging lid van de abbi insights community dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de aanpassing van de deelnamevoorwaarden.

Contact

abbi insights BV
Konijnenberg 30
4825 BD Breda
Netherlands

tel: +31 (0)76 2013100
www.abbi-insights.com
info@abbi-insights.com

BTW: 858933214B01
Kamer van Koophandel: 71994033