Marketplaces: voor retail de gateway naar meer klanten

01-10-2018

Marketplaces: online platformen, zoals Amazon, eBay en bol.com, waarop meerdere leveranciers hun producten aanbieden en waarbij de consument op deze manier vaak een ruime keuze in aanbod wordt geboden. Ze groeien exponentieel, zo toonde de ShoppingTomorrow expertgroep Marketplaces, die mogelijk gemaakt wordt door NEWCRAFT (voorzitter) en DPD (gastheer), aan tijdens ShoppingToday 2018. Maar hoe kijken experts in de Nederlandse retail en e-commerce naar marktplaatsen? Wat zien zij als voor-en nadelen voor bedrijven om hun producten aan te bieden via deze marktplaatsen? abbi insights vroeg dit namens ShoppingTomorrow aan meer dan honderd Nederlandse retail en e-commerce experts.

De resultaten van het onderzoek van abbi insights toonden aan dat Nederlandse e-commerce experts het vrijwel unaniem eens zijn over het feit dat het realiseren van een groter bereik één van de belangrijkste voordelen is voor bedrijven om hun producten (ook) via marketplaces aan te bieden. Hiermee hebben bedrijven in één klap toegang tot een grote vijver van potentiële kopers. Er ligt nog een ander voordeel in de schaalgrootte van marktplaatsen. Meer dan de helft van de experts ziet ook toegevoegde waarde in het feit dat bedrijven op deze manier kunnen meeprofiteren van (technologische) innovaties die platformen doorvoeren.

Emile Valkestijn, teamlead marketplaces bij NEWCRAFT: “Interessant om te zien dat, naast een groter bereik, veel experts de marketplaces zien als plek waar ze kunnen meeliften op innovaties en makkelijk opschalen naar nieuwe landen. Dat bevestigt dat deze platformen ook gebruikt kunnen worden om te testen en leren.”

Een derde voordeel ligt in de ontsluiting van cross-border commerce. Marketplaces bieden de mogelijkheid om op een relatief eenvoudige wijze producten in het buitenland te

verkopen en daarmee op te schalen naar anderen, of de mogelijkheden hiervan te verkennen.

Nadelen Marketplaces

Naast voordelen zien Nederlandse retail-en e-commerce experts ook nadelen aan bedrijfsvoering via marketplaces. Het meest evidente nadeel hiervan is het gebrek aan klantrelatie. Bij verkoop via marketplaces geeft de verkopende partij (een groot deel van) de klantrelatie uit handen aan het platform en heeft hij hier zelf niet of nauwelijks invloed op. Ook de kosten en commissie van het verkopen via online platformen behoren tot de meest genoemde nadelen, evenals de concurrentie op het platform zelf.