Woningcorporaties: bouwen aan relaties met automatische chats

Een chatdienst die de relatie tussen woningcorporaties en (potentiële) huurders verbetert. Met de automatische chats van Abbi kan het. Als woningcorporatie voer je persoonlijke chatgesprekken waardoor bewoners zich gezien én gehoord voelen. Ook laat je zien dat je serieus omgaat met elke vraag of klacht

Bewoners betrekken én activeren bij maatschappelijke opgaven

Goede communicatie is essentieel in het bouwen van een goede relatie met huurders. Bestaande communicatiemethoden, zoals vragenlijsten via email, zijn vaak saai, onaantrekkelijk en geven steeds lagere response rates. Automatische chats zijn persoonlijk en interactief, creëren verbinding en hoge responses. Met hulp van jouw input richt Abbi de chats in en kun je feedback ophalen, bewoners proactief informeren en adviseren en zaken voor hen regelen, zoals het inplannen van afspraken. Zónder dat er een medewerker aan te pas komt. 

Probeer zelf een chat

Hoe kunnen we jouw woningcorporatie helpen?

Behoeftenonderzoek & feedback

 • Weet wat er speelt onder bewoners
 • Snel onvrede opsporen
 • Doorvragen op persoonlijke wensen en behoeftes
 • Hoge responses van een representatieve groep bewoners
 • Persoonlijke dialogen die vertrouwen en verbinding bieden
 • Neem beslissingen op basis van snelle en betrouwbare rapportages

Bewustwording, voorlichting en preventie

 • Vergroot de betrokkenheid van huurders bij de ontwikkeling van hun woonomgeving
 • Huurders laagdrempelig informeren en adviseren
 • Optioneel toevoegen van bijvoorbeeld interactieve spelelementen
 • Direct zaken regelen voor huurders, zoals afspraken inplannen

Verrijken van gegevens

 • Houd je huurders in het zicht met persoonlijke chats
 • Bereik een representatieve groep (niet alleen de usual suspects)
 • Data worden direct in het CRM opgeslagen zodat je nóg relevanter en persoonlijker kunt communiceren met huurders

Geautomatiseerde Klantenservicediensten

 • Automatiseer veelvoorkomende klantvragen
 • Laagdrempelig contact en hoge bereikbaarheid
 • Klantverzoeken in één flow en zonder medewerker afhandelen
 • Onder andere klantvragen afhandelen, afspraken verplaatsen, reparatieverzoeken inplannen en meer
 • Klantenservice direct ontlasten

Sluit aan bij onze tevreden klanten

Huurder betrekken bij verduurzaming, leefbaarheid en doorstroming

Automatische chats bieden de unieke kans om bewoners vroegtijdig te betrekken en te activeren bij maatschappelijke opgaven, zoals verduurzaming, leefbaarheid, doorstroming van senioren of iets anders. Huurders kunnen hun mening geven, foto’s delen, zich opgeven voor bijeenkomsten of aanmelden als vrijwilliger. De chats gaan veel verder dan enkel informatie ‘ophalen’. Je kunt huurders bijvoorbeeld adviseren over verduurzaming van de woning of over hoe buurtgenoten aan te spreken. 

Neem contact op

Chattechnologie die de klantenservice ontlast

Worden regelmatig dezelfde klantvragen gesteld bij jouw woningcorporatie? Abbi vergroot jouw bereikbaarheid en kan tot 50% van jouw klantcontact automatiseren. Denk aan het automatiseren van:

 • Meldingen van onderhoudsverzoeken
 • Het plannen van onderhoudsafspraken
 • Het doorgeven van een verhuizing of betalingsproblemen
 • Meldingen van klachten over de woning of de organisatie
 • Meldingen van overlast in de buurt
 • Aanmeldingen voor een huurwoning

Een chat wordt in één chatsessie afgehandeld. Dit biedt een optimale klantbeleving en voorkómt klantvragen richting het callcenter. 
 

Meer info over onze klantenservice software

Proactieve chats door slimme data-integratie

Onze chatdienst kan proactief het gesprek aangaan met klanten. Bijvoorbeeld het aangaan van een gesprek met mensen met een huurachterstand. Je krijgt meer inzicht in hun situatie en je kunt samen tot een oplossing komen. Andere mogelijkheden van een proactief chatdialoog zijn het aanbieden van nieuwe doorstromingsmogelijkheden of verduurzamingssuggesties voor de woning (en wat de huurder hier zelf in kan betekenen).

De sleutel om tot een ‘slim' chatdialoog te komt ligt bij data-integratie. Beschikbare data uit het bestaande CRM/ERP systeem van de organisatie worden in de chats gebruikt om huurders persoonlijk aan te spreken vanuit de juiste inhoud en context. Nieuw verkregen data uit de chat worden real-time geüpload in het CRM/ERP systeem, waarna de actie wordt afgerond en de data kunnen worden gebruikt voor persoonlijke vervolgcommunicatie.
 


 

Vraag een demo aan

Voordelen automatische chats

 • Geen technische kennis nodig: onze applicatie consultants en conversation designers ontwikkelen de chats
 • Jarenlange inhoudelijke sectorkennis waarmee we de chats inrichten
 • De chats worden vanuit eigen IT systemen van klanten geactiveerd. Klantdata worden hierdoor automatisch ingeladen in de chat wat zorgt voor de beste persoonlijke beleving.
 • Persoonlijke chats door slimme data-integratie: we verbinden de chats op veilige wijze met jouw CRM/ERP-systeem
 • Laagdrempelige en snelle methode om bewoners te betrekken
 • Volledig in de look & feel van jouw organisatie
Neem contact op

Word een toegankelijke woningcorporatie die continu in gesprek is met huurders

Wil je huurders proactief betrekken bij maatschappelijke vraagstukken rondom een wijk of woning?

Bel of mail dan met Ine Polak. Zij vertelt je graag meer over de mogelijkheden. 

+31 (0)76 2013100