Gemeenten: altijd betrokken stakeholders met automatische chats

Wil jij als gemeente snel en doelgericht communiceren met stakeholders? De automatische chatdienst van Abbi faciliteert doelgerichte en persoonlijke dialogen met stakeholders. Stakeholders voelen zich betrokken en begrepen, ook in tijden van beperkte personeelsbezetting.  

Relevant en doelgericht communiceren met mobiele chats

Onze automatische chatdialogen faciliteren persoonlijke dialogen met elke doelgroep. Of het nu gaat om inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties of medewerkers. Wil je:

 • inwoners nauwer betrekken bij de herinrichting van hun leefomgeving?
 • nieuwe bedrijven werven om zich in jouw gemeente te vestigen?
 • informatie of advies geven aan specifieke groepen inwoners?
 • een tevredenheidsonderzoek doen onder medewerkers?
 • bereikbaarheid verhogen door veelvoorkomende inkomende vragen automatisch af te handelen?

Met automatische chatdialogen ontlast je medewerkers en zorg je voor persoonlijke en relevante communicatie. 

Probeer een automatische chat!

Hoe kunnen we jouw gemeente helpen?

BEHOEFTENONDERZOEK EN FEEDBACK

 • Weet wat er speelt bij inwoners, medewerkers en (maatschappelijke) organisaties
 • Vergroot de binding met ondernemers en bedrijven
 • Hoge responses en representatief bereik (niet alleen de usual suspects)
 • Feedback geven, foto’s delen, afspraak maken, aanmelden voor evenementen en meer
 • Neem beslissingen op basis van snelle en betrouwbare inzichten en rapportages

BEWUSTWORDING, VOORLICHTING, PREVENTIE

 • Vergroot de betrokkenheid van inwoners bij de inrichting van hun leefomgeving
 • Laagdrempelig informeren en adviseren
 • Direct zaken regelen voor burgers en bedrijven, zoals afspraken plannen of aanvragen doen
 • Optioneel toevoegen van bijvoorbeeld interactieve spelelementen

VERRIJKEN VAN GEGEVENS

 • Houd veranderende wensen en belangen van burgers in het zicht
 • Bereik een representatieve groep (niet alleen de usual suspects)
 • Data wordt direct in het CRM opgeslagen zodat je nóg relevanter kunt zijn 
   

Betere bereikbaarheid

 • Automatiseer veelvoorkomende inkomende vragen
 • Verzoeken in één automatische flow afhandelen, zonder tussenkomst van een medewerker
 • Afspraken verplaatsen, verzoeken indienen of op accurate wijze vragen afhandelen
 • Ontlasting van medewerkers klantenservice

Zijn gingen jouw gemeente voor

Co-creëren met inwoners bij maatschappelijke opgaven

Bestaande communicatiemethoden (zoals email) om inwoners betrokken te houden kennen lage responses. Ze zijn vaak saai, duren lang en zien er onaantrekkelijk uit. Met automatische chats kun je inwoners al vroegtijdig betrekken bij maatschappelijke opgaven, zoals verduurzaming en leefbaarheid in de wijk. Je haalt op snelle wijze feedback en wensen bij inwoners op. Je kunt ook iets teruggeven, zoals gericht advies geven en zaken voor ze regelen.

Meer info

Het proces: Hoe gaat Abbi te werk?

Bij ons kun je zonder technische kennis aan de slag met automatische chats. Wij richten de chats in overleg voor je in en integreren ze veilig en moeiteloos in jouw campagnes. De chats maken we volledig in de look & feel van jouw gemeente.

 

Lees meer over onze werkwijze

Meer weten?

Wil jij een toegankelijke gemeente zijn die in goed contact heeft met haar stakeholders? Wil je inwoners proactief betrekken bij maatschappelijke vraagstukken rondom een wijk zonder dat dit extra inspanningen vraagt van medewerkers?

Bel of mail dan met Ine Polak. Zij vertelt je graag meer over de mogelijkheden. 

+31 (0)76 2013100